29 De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.