28 In de menigte des volks is des konings heerlijkheid; maar in gebrek van volk is eens vorsten verstoring.