1 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.