10 De tucht is onaangenaam voor dengene die het pad verlaat; en die de bestraffing haat, zal sterven.