12 De spotter zal niet liefhebben, die hem bestraft; hij zal niet gaan tot de wijzen.