11 De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensenkinderen?