15 Al de dagen des bedrukten zijn kwaad; maar een vrolijk hart is een gedurige maaltijd.