16 Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.