18 Een grimmig man zal gekijf verwekken; maar de lankmoedige zal den twist stillen.