21 De dwaasheid is den verstandeloze blijdschap; maar een man van verstand zal recht wandelen.