19 De weg des luiaards is als een doornheg; maar het pad der oprechten is wel gebaand.