20 Een wijs zoon zal den vader verblijden; maar een zot mens veracht zijn moeder.