29 De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren.