31 Het oor, dat de bestraffing des levens hoort, zal in het midden der wijzen vernachten.