33 De vreze des HEEREN is de tucht der wijsheid; en de nederigheid gaat voor de eer.