1 De mens heeft schikkingen des harten; maar het antwoord der tong is van den HEERE.