3 Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.