2 Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen; maar de HEERE weegt de geesten.