33 Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE.