32 De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.