31 De grijsheid is een sierlijke kroon; zij wordt op den weg der gerechtigheid gevonden.