17 Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.