18 Een verstandeloos mens klapt in de hand, zich borg stellende bij zijn naaste.