15 Het hart der verstandigen bekomt wetenschap, en het oor der wijzen zoekt wetenschap.