19 Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad; en de geschillen zijn als een grendel van een paleis.