3 Als de goddeloze komt, komt ook de verachting en met schande versmaadheid.