4 De woorden van den mond eens mans zijn diepe wateren; en de springader der wijsheid is een uitstortende beek.