18 Tuchtig uw zoon, als er nog hoop is; maar verhef uw ziel niet, om hem te doden.