20 Hoor raad, en ontvang tucht, opdat gij in uw laatste wijs zijt.