2 Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed; en die met de voeten haastig is, zondigt.