21 In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.