22 De wens des mensen is zijn weldadigheid; maar de arme is beter dan een leugenachtig man.