27 Laat af, mijn zoon, horende de tucht, af te dwalen van de redenen der wetenschap.