29 Gerichten zijn voor de spotters bereid, en slagen voor den rug der zotten.