28 Een Belialsgetuige bespot het recht; en de mond der goddelozen slokt de ongerechtigheid in.