6 Velen smeken het aangezicht des prinsen; en een ieder is een vriend desgenen, die giften geeft.