5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.