4 Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;