3 Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;