12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide.