13 Heb den slaap niet lief, opdat gij niet arm wordt; open uw ogen, verzadig u met brood.