10 Tweeerlei weegsteen, tweeerlei efa is den HEERE een gruwel, ja die beide.