15 Goud is er, en menigte van robijnen; maar de lippen de wetenschap zijn een kostelijk kleinood.