16 Als iemand voor een vreemde borg geworden is, neem zijn kleed; en pand hem voor de onbekenden.