17 Het brood der leugen is den mens zoet; maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden.