28 Weldadigheid en waarheid bewaren den koning; en door weldadigheid ondersteunt hij zijn troon.