26 Een wijs koning verstrooit de goddelozen, en hij brengt het rad over hen.