5 De raad in het hart eens mans is als diepe wateren; maar een man van verstand zal dien uithalen.