12 De rechtvaardige let verstandelijk op des goddelozen huis, als God de goddelozen in het kwaad stort.