14 Een gift in het verborgene houdt den toorn onder, en een geschenk in den schoot de sterke grimmigheid.